Ότι και να κάνεις ποτέ δε θα καταλάβεις πως σκέφτεται μία γυναίκα,
τουλάχιστον άκου τους χτύπους της καρδιάς της... στο απόλυτο γυναικείο ραδιόφωνο!